บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเนื่องเสมอมาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณท์ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่าเราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก BVQI ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มผลิตภัณฑ์
 
   
 
   

บทความที่น่าสนใจ

เกษตรกร คงยังไม่รู้จักวงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลง ส่งผลให้การใช้สารเคมีไม่ค่อยได้ผลดีพอ จนก่อให้เกิดการแพร่กระจายของหนอน ออกไปในวงกว้าง ถึงระดับที่เรียกว่า เกิดการระบาดรุนแรง

สภาวะอากาศเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเกิดอาการเครียด (cold stress) โดยเฉพาะกับต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องหรือกำลังชูรวง

สภาวะที่เกษตรกรต้องเผชิญมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ณ ปัจจุบัน คือ ภัยแล้ง ดินแห้งน้ำ ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการปลูกพืชของเกษตรกร รัฐบาลจึงต้องเร่งระดมกำลังช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลและทำฝนเทียม

เกษตรกรชาวสวนมะม่วงผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อส่งออก ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของบริษัท ลัดดา จำกัด ที่ใช้ชื่อการค้า ไฮโดรไลซ์ ช่วยแก้ปัญหา ทำให้มะม่วงติดดอก ออกผล ได้อย่างดียิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ หน่อมไม้ฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์สำหรับกล้วยหอมทอง ผลสวยใส ไม่มีสารตกค้าง

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับพริก

ผลอตภัณฑ์สำหรับข้าวโพด

 

 

 

 

 

 

           
Powered by MakeWebEasy.com