ผลิตภัณฑ์ อารักขาพืช ไอซีพี ลัดดา

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ใช้ช่วงคุมฆ่า

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว (ใช้ช่วงคุมเลน)

New

ธาตุอาหารเสริม เพิ่มผลผลิตในหอม กระเทียม และไม้ผล

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

New

สารกำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในหอม

New

สารกำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในอ้อย

New

สารกำจัดวัชพืชหลังงอกในหอม

New

สารกำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก ต่างๆ ในนาข้าว

New

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหนวดปลาดุก

New

เป็นกรดอะมิโน ที่สกัดจากโปรตีนพืชด้วยกระบวนการใช้เอนไซน์

New

สารป้องกันกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว

New

สารกำจัดหญ้าข้าวนก

New

สารบังคับการออกดอกของสับปะรด

New

สารป้องกันกำจัด โรคไฟทอปเธอร่าในทุเรียน

New

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า

เพิ่มสังเคราะห์แสง เร่งใบให้แก่ สีสวยเขียวเข้ม

ล้างสารแพคโคล ฟื้นต้นเร่งใบ ขยายผลอ่อน

New

สารป้องกันกำจัด โรคไหม้ในนาข้าว

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งและอ้อย

สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

สารควบคุมวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดง และไรสนิม

ยาหว่าน ใช้กำจัดหนอนและเพลี้ยในนาข้าว

สารกำจัดแมลง ใช้กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยจักจั่น

ยาหว่าน กำจัดแมลงในดิน สำหรับพืชทุกชนิด

กำจัดหนอน สูตรยาเย็น อนุภาคเล็ก แทรกซึมได้ดี ตายเร็ว ตายนาน

สารยับยั้งการลอกคราบ ปลอดภัยต่อพืชปลูก

สารกำจัดแมลง ใช้ได้กับหลายพืช

สารป้องกันและกำจัดหนอนใยผักที่ดื้อยา

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

ใช้กำจัดหอยเชอรรี่ในนาข้าว

สารช่วยปรับปรุงดิน

ใช้ผสมน้ำพ่นทางใบและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและใบ

Powered by MakeWebEasy.com