ผลิตภัณฑ์ อารักขาพืช

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งและอ้อย

สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

สารควบคุมวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดง

ยาหว่าน กำจัดหนอนและเพลี้ยในนาข้าว เม็ดดี สีสวย ไม่ชื้นง่าย

ใช้กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และ เพลี้ยจักจั่น สูตรยาเย็น

ยาหว่าน กำจัดแมลงในดิน สำหรับพืชทุกชนิด

กำจัดหนอน สูตรยาเย็น อนุภาคเล็ก แทรกซึมได้ดี ตายเร็ว ตายนาน

สารยับยั้งการลอกคราบ ปลอดภัยต่อพืชปลูก

สารกำจัดแมลง ใช้ได้กับหลายพืช

สารป้องกันและกำจัดหนอนใยผักที่ดื้อยา

สารกำจัดเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

สารกำจัดแมลงบั่วในนาข้าว

สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์รุนแรง ปลอดภัยต่อช่วงดอก

ช่วยอุ้มน้ำใช้ร่วมกับพรีดิคท์เพื่อเสริมประสิทธิภาพของพรีดิคท์

สารช่วยดูดซับน้ำและธาตุอาหาร ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ใช้กำจัดหอยเชอรรี่ในนาข้าว

สารช่วยปรับปรุงดิน

ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ สูตร 7-7-7

ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก และติดผลได้ดี

ใช้ผสมน้ำพ่นทางใบและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและใบ

ปริมาณธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม สังกะสี กำมะถัน

ปริมาณธาตุอาหารเสริม สังกะสี

สารเข้มข้นของโมโน-ได-ไตร โปลีแซคคาไรดส์

เป็นธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่มีความจำเป็นต่อพืช

เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นของพืชที่อยู่ในรูปของคีเลท

เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมของพืชที่ช่วยเพิ่มการเจริญ เติบโตพืชบำรุงพืชให้สมบูรณ์

ใช้ฉีดให้ธาตุโบรอนทางใบ

ใช้ป้องกัน และช่วยการขาดธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมพืช

กระตุ้นการงอกของเมล็ด และเพิ่มการแตกตาดอก ให้ดอกสมบูรณ์

เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ประกอบด้วย แคลเซียม โบรอน

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

เป็นกรดอะมิโน ที่สกัดจากโปรตีนพืชด้วยกระบวนการใช้เอนไซน์

ใช้กำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย

Powered by MakeWebEasy.com