ผลิตภัณฑ์ อารักขาพืช

New

สารกำจัดวัชพืชหญ้าดอกขาวในนาข้าว

New

เป็นกรดอะมิโน ที่สกัดจากโปรตีนพืชด้วยกระบวนการใช้เอนไซน์

New

สารป้องกันกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว

New

สารกำจัดหญ้าข้าวนก

New

สารบังคับการออกดอกของสับปะรด

New

สารป้องกันกำจัด โรคไฟทอปเธอร่าในทุเรียน

New

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า

เพิ่มสังเคราะห์แสง เร่งใบให้แก่ สีสวยเขียวเข้ม

ล้างสารแพคโคล ฟื้นต้นเร่งใบ ขยายผลอ่อน

New

สารป้องกันกำจัด โรคไหม้ในนาข้าว

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งและอ้อย

สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

สารควบคุมวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดง

ยาหว่าน กำจัดหนอนและเพลี้ยในนาข้าว เม็ดดี สีสวย ไม่ชื้นง่าย

ใช้กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และ เพลี้ยจักจั่น สูตรยาเย็น

ยาหว่าน กำจัดแมลงในดิน สำหรับพืชทุกชนิด

กำจัดหนอน สูตรยาเย็น อนุภาคเล็ก แทรกซึมได้ดี ตายเร็ว ตายนาน

สารยับยั้งการลอกคราบ ปลอดภัยต่อพืชปลูก

สารกำจัดแมลง ใช้ได้กับหลายพืช

สารป้องกันและกำจัดหนอนใยผักที่ดื้อยา

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

ใช้กำจัดหอยเชอรรี่ในนาข้าว

สารช่วยปรับปรุงดิน

ใช้ผสมน้ำพ่นทางใบและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและใบ

ปริมาณธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม สังกะสี กำมะถัน

สารเข้มข้นของโมโน-ได-ไตร โปลีแซคคาไรดส์

เป็นธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่มีความจำเป็นต่อพืช

เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นของพืชที่อยู่ในรูปของคีเลท

เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมของพืชที่ช่วยเพิ่มการเจริญ เติบโตพืชบำรุงพืชให้สมบูรณ์

กระตุ้นการงอกของเมล็ด และเพิ่มการแตกตาดอก ให้ดอกสมบูรณ์

เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ประกอบด้วย แคลเซียม โบรอน

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

เป็นกรดอะมิโน ที่สกัดจากโปรตีนพืชด้วยกระบวนการใช้เอนไซน์

ใช้ควบคุมการยืดอายุดอกของไม้ผล

Powered by MakeWebEasy.com