ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ใช้ควบคุมการยืดอายุดอกของไม้ผล

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

ใช้ควบคุมการยืดช่อดอกของไม้ผล

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

ใช้ควบคุมการออกดอกของทุเรียน

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

Powered by MakeWebEasy.com