ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

New

สารบังคับการออกดอกของสับปะรด

ใช้ควบคุมการยืดอายุดอกของไม้ผล

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

ใช้ควบคุมการยืดช่อดอกของไม้ผล

เพื่อควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วง

ใช้ควบคุมการออกดอกของทุเรียน

Powered by MakeWebEasy.com