อากาศหนาว รวงข้าวลีบ ต้องใช้ ไฮโดรไลซ์

2960 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

อากาศหนาว รวงข้าวลีบ ต้องใช้ ไฮโดรไลซ์ ช่วงปลายเดือน มกราคม ปี 2559 อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เกิดอากาศหนาวอย่างฉับพลัน อุณหภูมิกลางคืนลดลงต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส แต่กลางวันขึ้นไปอยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ทั่วไปของภาคกลางที่มีการปลูกข้าวนาปรัง สภาวะอากาศเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเกิดอาการเครียด (cold stress) โดยเฉพาะกับต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องหรือกำลังชูรวง จะทำให้การผสมเกสรไม่ติด รวงข้าวจะลีบไม่มีเมล็ด ดังที่เคยเกิดขึ้น เมื่อปลายปี 2556 ต่อต้นปี 2557 ที่มีอากาศคล้ายคลึงกับในปีนี้ ซึ่งในครั้งนั้น ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด ได้ทำการทดสอบใช้ ไฮโดรไลซ์ เพื่อช่วยลดความเครียดของต้นข้าวที่มีผลกระทบจากอากาศหนาว และยืนยันว่า ไฮโดรไลซ์ สามารถช่วยลดรวงข้าวลีบ ได้อย่างชัดเจน

 

     

ต้นข้าวที่เกิดความเครียดจากอากาศหนาว(cold stress)   รวงข้าวที่เมล็ดลีบ ซึ่งเป็นผลกระทบจากอากาศหนาว

 

ไฮโดรไลซ์
          ไฮโดรไลซ์ (กรดอะมิโน 40%) ที่ได้มาจากการย่อยสลายโปรตีน ด้วยขบวนใช้เอนไซม์ (enzymatic hydrolysis) มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืช (plant biostimulant) โดยเฉพาะช่วยลดความเครียดของต้นพืชอันเกิดจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เช่น ร้อน สลับ หนาว

 

ผลการทดสอบใช้ ไฮโดรไลซ์ ในต้นปี 2557 ซึ่งมีสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน บางวันลมพัดแรง ด้วยการฉีดพ่น ไฮโดรไลซ์ อัตรา 100 ซีซ๊/ไร่ ในระยะข้าวตั้งท้อง พบว่า ไฮโดรไลซ์ ช่วยลดอาการเมล็ดข้าวลีบลงได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับข้าวในนาของเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้ ไฮโดรไลซ์ ดังภาพข้างล่างนี้

     

รวงข้าวในแปลงนาที่ฉีดพ่น ไฮโดรไลซ์ 100 ซีซี/ไร่      รวงข้าวในแปลงนาของเกษตรกร
 

     

รวงข้าวในแปลงนาที่ฉีดพ่น ไฮโดรไลซ์ 100 ซีซี/ไร่     รวงข้าวในแปลงนาของเกษตรกร

 

บริษัท ลัดดา จำกัด จึงอยากจะฝากชาวนาให้ระวังเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อต้นข้าวและรวงข้าว ไฮโดรไลซ์ ช่วยท่านได้ ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฮโดรไลซ์ ติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด

ภาพโดย อภิสรา วันหทัย 
ข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com