สู้ภัยแล้ง ดินแห้ง ด้วย ซอยบอม

1365 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

สภาวะที่เกษตรกรต้องเผชิญมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ณ ปัจจุบัน คือ ภัยแล้ง ดินแห้งน้ำ ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการปลูกพืชของเกษตรกร รัฐบาลจึงต้องเร่งระดมกำลังช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลและทำฝนเทียม เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง เกษตรกรบางส่วนที่มีเงินทุน ก็ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลเอง มาก่อนหน้านี้แล้ว ฝนเทียม น้ำบาดาล ก็คงจะมีในปริมาณจำกัด ไม่สามารถทดแทนน้ำฝนตามธรรมชาติได้ 100% การใช้น้ำบาดาลก็จะเป็นการเพิ่มต้นการผลิต ถ้าเกษตรกรต้องสูบน้ำบ่อย โดยเฉพาะกับลักษณะดินที่ไม่อุ้มน้ำ เช่น ดินทราย น้ำจะไหลลงดินในแนวดิ่งในเวลาอันรวดเร็ว ดินดานที่มีหน้าดินแข็ง น้ำก็จะไม่แทรกซึมลงดินถึงบริเวณรากพืชได้ ดินดานนี้มีปัญหาเมื่อเวลาที่เกษตรกรให้น้ำในแปลงปลูกพืช ไม่ว่าจะปล่อยตามร่องปลูก การให้โดยสปริงเกอร์ หรือ ระบบน้ำหยด น้ำก็จะไหลออกนอกพื้นที่ปลูก ทำให้สูญเสียน้ำไปส่วนมาก ภายใต้สภาวะที่น้ำมีจำกัด เช่นนี้ บริษัท ลัดดา จำกัด จึงมีความคิดที่จะเสนอ สารอุ้มน้ำ ที่มีชื่อการค้าว่า ซอยบอม ให้กับเกษตรกรใช้บรรเทาภาวะ แล้ง ดินแห้งน้ำ

 

ซอยบอม


            

 

ซอยบอม เป็น สารอุ้มน้ำ ทำหน้าที่จับยึด โมเลกุลของน้ำให้ยึดติดกับอนุภาคของดิน (soil surfactant) ช่วยทำให้น้ำซึ่งโดยปกติจะแทรกซึมลงได้ยากในดินเหนียวและดินแป้งที่จับตัวแข็งบนหน้าดิน(ดินดาน) แทรกซึมลง (penetration) ได้ดีขึ้นและมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำแทรกซึมอยู่ในดินบริเวณรากพืช (root zone) ได้นานขึ้น ส่วนดินที่ไม่อุ้มน้ำ คือ ดินทราย ซึ่งมีไขหุ้มอนุภาคของเม็ดทรายไว้ ทำให้น้ำไม่สามารถจับยึดกับอนุภาคของดิน เมื่อเวลาให้ในแปลงปลูกพืช น้ำก็จะซึมลงในแนวดิ่งในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้ดินบริเวณรากพืชขาดน้ำ ทั้งหมด คือ การสูญเสียน้ำ ทำให้ต้องมีการให้น้ำกับพืชบ่อยขึ้น หมายถึง การเพิ่มต้นทุนในการสูบน้ำในสภาวะที่เกิดภัยแล้ง เช่นขณะนี้ ดังนั้น การใช้ ซอยบอม จึงมีส่วนช่วยบรรเทาภัยแล้ง ได้ ดังต่อไปนี้ 

• ช่วยทำให้ อุ้มน้ำไว้ในดินทราย ได้นานขึ้น 
• ช่วยทำให้ น้ำแทรกซึมลงดินในดินเหนียว ดินดาน ได้มากขึ้น 
• ช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่งขึ้น รากพืชเจริญเติบโตได้ดี 
• ช่วยทำให้รากพืชดูดกินปุ๋ยได้มากขึ้น

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด ได้ทำการทดสอบ การอุ้มน้ำของ ซอยบอม ดินดารและดินทราย ซึ่งยืนยันผลว่า ซอยบอม สามารถ จับยึดน้ำไว้กับอนุภาคของดินได้นานขึ้นและทำให้นำแทรกซึมลงเนื้อดินในดินดานได้ดีขึ้น

 

ทดสอบ ซอยบอม ในดินดาน   ทดสอบ ซอยบอม ในดินทราย

 

ไม่ใช้สารอุ้มน้ำ   ใช้ ซอยบอม อัตรา 100 ซีซี/ไร่

 

ไม่ใช้สารอุ้มน้ำ  ใช้ ซอยบอม อัตรา 100 ซีซี/ไร่่

 

เพื่อให้การใช้ ซอยบอม เกิดประโยชน์ ประโยชน์ สูงสุด กับเกษตรกร บริษัท ลัดดา จึงเสนอโครงการ ใช้ ซอยบอม ร่วมกับ ราเซอร์ สารกำจัดวัชพืช ที่เกษตรกรคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ไปในคราวเดียวกัน จะทำให้เกษตรกรประหยัดเวลา ค่าแรง ในการทำงาน

ในเดือน มกราคม 2559 บริษัท ลัดดา จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนา ให้กับร้านค้าและเกษตรกรชาวไร่ ในเขตสุพรรณบุรี นครสวรรค์ และพิจิตร/กำแพงเพชร


     

การประชุมสัมมนาวิชาการ “สู้ภัยแล้ง ดินแห้ง ด้วยผลิตภัณฑ์ ลัดดา”
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com