ความรู้ที่น่าสนใจ

วิธีการกำจัดหนู ฉบับ ไอซีพี ลัดดา

เกษตรกรชาวสวนมะม่วงผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อส่งออก ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของบริษัท ลัดดา จำกัด ที่ใช้ชื่อการค้า ไฮโดรไลซ์ ช่วยแก้ปัญหา ทำให้มะม่วงติดดอก ออกผล ได้อย่างดียิ่ง

สภาวะที่เกษตรกรต้องเผชิญมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ณ ปัจจุบัน คือ ภัยแล้ง ดินแห้งน้ำ ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการปลูกพืชของเกษตรกร รัฐบาลจึงต้องเร่งระดมกำลังช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลและทำฝนเทียม

สภาวะอากาศเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเกิดอาการเครียด (cold stress) โดยเฉพาะกับต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องหรือกำลังชูรวง

เกษตรกร คงยังไม่รู้จักวงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลง ส่งผลให้การใช้สารเคมีไม่ค่อยได้ผลดีพอ จนก่อให้เกิดการแพร่กระจายของหนอน ออกไปในวงกว้าง ถึงระดับที่เรียกว่า เกิดการระบาดรุนแรง

Powered by MakeWebEasy.com