ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

สารอะบาเม็กติน เนื้อบริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษต่อ พืชปลูก

สารป้องกันและกำจัดหนอนใยผักที่ดื้อยา

สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์นาน

คลอไฟรีฟอส สูตรพิเศษ กำจัดได้ทั้งหนอนและเพลี้ย

สารป้องกันกำจัดแมลง ชนิดดูดซึม

สารน็อคระบบประสาทแมลง ประสิทธิภาพสูง

สารป้องกันกำจัดเพลี้ย แบบน็อคระบบประสาท

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

ยาหว่าน กำจัดหนอนในนาข้าว

สารป้องกันและกำจัดหนอนใยผักที่ดื้อยา

สารกำจัดแมลง ใช้ได้กับหลายพืช

สารยับยั้งการลอกคราบ ปลอดภัยต่อพืชปลูก

กำจัดหนอน สูตรยาเย็น อนุภาคเล็ก แทรกซึมได้ดี ตายเร็ว ตายนาน

ยาหว่าน กำจัดแมลงในดิน สำหรับพืชทุกชนิด

สารกำจัดแมลง ใช้กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยจักจั่น

ยาหว่าน ใช้กำจัดหนอนและเพลี้ยในนาข้าว

ใช้ป้องกันกำจัดไรแดง และไรสนิม

สารควบคุมวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย

สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งและอ้อย

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

สารกำจัดวัชพืชใบกว้างและกก ในนาข้าว

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

สารกำจัดวัชพืชใบกว้าง และ กก

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

สารกำจัดวัชพืชในอ้อย

สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย และ มันสำปะหลัง

สารกำจัดวัชพืชในอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง

สารกำจัดวัชพืชในอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง

สารกำจัดวัชพืชชนิดคุมฆ่าหญ้าในนาข้าว

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

สารกำจัดวัชพืชในอ้อย

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งและผัก

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

สารกำจัดวัชพืชในอ้อย ข้าวโพด

ยาคุมเลนในนาข้าว ปลอดภัยต่อพืช

สารกำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก

Powered by MakeWebEasy.com