บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 
 
Digitial Marketing

คุณสมบัติ

-  เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
-  วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing. Online Marketing (Social Media) และการทำ Content อย่างน้อย 1 ปี
-  มีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาออนไลน์ ใน Facebook, Google, Line@
-  ขยัน กระตือรือร้น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เจ้าหน้าที่บัญชี
 
คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี
-  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
-  ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Office, Internet และ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  ตั้งหนี้ประจำวัน บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่าง ๆ
-  สรุปรายงานหนี้สินต่าง ๆ ประจำเดือน

 
จ้าหน้าที่ผลิต  (ประจำโรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง)
 
คุณสมบัติ  

- ชาย / หญิง   
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft- Office , Internet
-  มีความรู้ ISO 9001, 14000, GMP จะพิจราณาเป็นพิเศษ
-  สามารถปฏิบัติงานที่นครปฐมได้
- มีความละเอียด รอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 

- ควบคุมดูแลการทำงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน

        

 

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail หรือทางไปรษณีย์
พร้อมประวัติการทำงานระบุ ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เลขที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 
โทร: 0-2029-9888 ต่อ 101 โทรสาร 0-2029-9886
E-mail : hr@icpladda.com
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com