บริษัท ไอซีพี ลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 


Graphic Design

คุณสมบัติ
-  ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-  ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  
-  มีความรู้ด้านศิลป์ครอบคลุมทั้งด้านโฆษณา การออกแบบกราฟฟิค การพิมพ์ การจัดวาง และมีเซนส์เรื่องสี
-  มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ความรับผิดชอบ
-  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมด้านกราฟฟิก Illustrator, Photoshop

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

- ออกแบบสื่อสนับสนุนด้านการตลาด เช่นBackdrop/Counter/Banner/PPboard/Leaflet/Brochure/วารสาร/สิ่งพิมพ์/โฆษณาประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบ และ จัดวาง ฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐาน
- ออกแบบ ภาพกราฟฟิก ให้เหมาะสมกับช่องทางออนไลน์สื่อต่างๆ
- นำเสนอรูปแบบ/แนวคิดด้านการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (เกี่ยวกับเกษตร)  1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ       
- เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 30 ปี                                                    
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
  (โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา เคมีเกษตร) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบในการทำงาน          
- มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอื่นๆ
- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line official account และ Website (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลจัดการลง content เกี่ยวกับสินค้าอารักขาพืช
- สร้างและนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการทำสื่อออนไลน์
- Admin ตอบลูกค้าในสื่อออนไลน์
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 28 ปี                                                    
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
  (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อและหาจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบได้
- สนันสนุนและสร้างความมั่นใจให้กับทีมอื่น ๆ
- จัดทำสื่อโฆษณา และให้ความรู้ภายในองค์กร
 

Full stack web developer (นักพัฒนาเว็ป) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
- ชาย / หญิง 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการทำงานในด้านเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ C#.net อย่างน้อย 3 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ c# ,net, HTML5, CSS3, JSON, JavaScript, Jquery, AngularJS หรือ JavaScript frameworks
- มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL และ การใช้ Git Source Control
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Google API หรือ Facebook API
- มีประสบการณ์ในด้าน Payment API
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการทำ User Interface (UI)
- สื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี
 
เจ้าหน้าที่ผลิต  (ประจำโรงงานนครปฐม) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  
- ชาย / หญิง   
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft- Office , Internet
- มีความรู้ ISO 9001, 14000, GMP จะพิจราณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานที่นครปฐมได้
- มีความละเอียด รอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการทำงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน

--------------------------------------------------------------
สวัสดิการบริษัท
 
* โบนัสประจำปี
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทันทีที่เริ่มงาน
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/คลอดบุตร
* เงินช่วยเหลือสมรส
* เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
* เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
* ชุดยูนิฟอร์ม
* กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
* รถยต์และค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (สำหรับฝ่ายขาย)


        

 

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail หรือทางไปรษณีย์
พร้อมประวัติการทำงานระบุ ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เลขที่ 42 อาคารไอ ซี พี ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 
โทร: 0-2029-9888 ต่อ 129 โทรสาร 0-2029-9886
E-mail : hr@icpladda.com
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com