บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 
 
 
ตำแหน่ง Marketing Representative   
 
ประจำสำนักงานใหญ่ ( 2 ตำแหน่ง )

คุณสมบัติ  
เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 30 ปี                                                   
• วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้        
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน   
* จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
* สร้างและหาโอกาสให้กับร้านค้า
* รักษาและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
* งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ   
 
ประจำสำนักงานใหญ่ ( 1 ตำแหน่ง )
 
คุณสมบัติ
·
เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
· อายุไม่เกิน 30 ปี
· มีประสบการณ์ด้านการนำเข้าและส่งออก  5 ปีขึ้นไป
· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้
· สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
· มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
· จัดทำเอกสารการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ และจัดทำเอกสารการส่งออก
· ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
· งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต
 
(ประจำโรงงานนครปฐม ) 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ     
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์  เคมี
- มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft- Office , Internet
- มีความรู้ ISO 9001, 14000, GMP จะพิจราณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานที่นครปฐมได้
- มีความละเอียด รอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
: ควบคุมดูแลการทำงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 
 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
 
(ประจำโรงงานนครปฐม ) 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ     
- วุฒิปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง         
- สามารถปฏิบัติงานที่นครปฐมได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด รอบคอบ
 

 

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail หรือทางไปรษณีย์
พร้อมประวัติการทำงานระบุ ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เลขที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 
โทร: 0-2029-9888 โทรสาร 0-2029-9886
E-mail : hr@icpladda.com
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com