บริษัท ไอซีพี ลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 


เจ้าหน้าที่ขาย 2 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ  
- เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 28 ปี                                                    
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
  (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ขายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร และ ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข เช่น ยากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ
- สร้างและหาโอกาสให้กับร้านค้า
- รักษาและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
 

Full stack web developer (นักพัฒนาเว็ป) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
- ชาย / หญิง 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการทำงานในด้านเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ C#.net อย่างน้อย 3 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ c# ,net, HTML5, CSS3, JSON, JavaScript, Jquery, AngularJS หรือ JavaScript frameworks
- มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL และ การใช้ Git Source Control
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Google API หรือ Facebook API
- มีประสบการณ์ในด้าน Payment API
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการทำ User Interface (UI)
- สื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี
 


--------------------------------------------------------------
สวัสดิการบริษัท
 
* โบนัสประจำปี
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทันทีที่เริ่มงาน
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/คลอดบุตร
* เงินช่วยเหลือสมรส
* เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
* เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
* ชุดยูนิฟอร์ม
* กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
* รถยต์และค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (สำหรับฝ่ายขาย)


        

 

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail หรือทางไปรษณีย์
พร้อมประวัติการทำงานระบุ ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
เลขที่ 42 อาคารไอ ซี พี ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 
โทร: 0-2029-9888 ต่อ 101 โทรสาร 0-2029-9886
E-mail : hr@icpladda.com
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com