บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 
 
จ้าหน้าที่ผลิต  (ประจำโรงงานนครปฐม 1 ตำแหน่ง)
 
คุณสมบัติ  

- ชาย / หญิง   
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft- Office , Internet
-  มีความรู้ ISO 9001, 14000, GMP จะพิจราณาเป็นพิเศษ
-  สามารถปฏิบัติงานที่นครปฐมได้
- มีความละเอียด รอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ควบคุมดูแลการทำงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน

        

 

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail หรือทางไปรษณีย์
พร้อมประวัติการทำงานระบุ ค่าตอบแทน ตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบัน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
บริษัท ไอซีพีลัดดา จำกัด
เลขที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 
โทร: 0-2029-9888 ต่อ 101 โทรสาร 0-2029-9886
E-mail : hr@icpladda.com
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com