มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด - ICPLADDA

มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด

2779 จำนวนผู้เข้าชม

มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับในการใช้สารทั้ง 3 ชนิด โดยมีผลบังคับใช้
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งเกษตรกรผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาข้อกำหนดในประกาศนี้

สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ห้ามใช้ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ 

แต่ แต่ แต่ !!!!!! มีข้อยกเว้นสำหรับหน่วยงานราชการบางหน่วย

เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท ที่ใช้สารกำจัดวัชพืชข้างทางรถไฟ และข้างถนน ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย แต่ต้องมาขออนุญาตเพื่อใช้สารกำจัดวัชพืช ตามพื้นที่และปริมาณที่กำหนดตรงต่อกรมวิชาการเกษตร

สารเคมี3สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส เกษตรกรต้องรุ้
  •  
  •  
  •  
  •  
  •