เคล็ดลับการกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ - icpladda

เคล็ดลับการกำจัดเพลี้ยไก่แจ้

1615 จำนวนผู้เข้าชม

ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้วางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ทำให้เห็นเป็นวงสีเหลืองหรือน้ำตาลตามใบเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งมีประมาณ 8 – 14 ฟอง

ศัตรูพืชชนิดนี้ทั้งตัวอ่อน  และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของพืชหลังจากนั้นไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ 3 ม.ม. และมีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัว โดยเฉพาะด้านท้ายของลำตัวมี ปุยสีขาวคล้ายๆ กับหางไก่ แมลงชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า “เพลี้ยไก่แจ้” หรือ “เพลี้ยไก่ฟ้า”

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียน ทำให้ใบอ่อนของทุเรียน เป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เล็กผิดปรกติ ถ้าระบาดมาก ใบจะหงิกงอ แห้ง และร่วงหมด ถึงขั้นทำให้ยอดอ่อนของทุเรียนตายได้

เคล็ดลับการกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ ไก่แจ้ เพลี้ย กำจัด เคล็ดลับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •