7 พืชที่ควรปลูก เมื่อถึงฤดูแล้ง - ICPLADDA

7 พืชที่ควรปลูก เมื่อถึงฤดูแล้ง

10806 จำนวนผู้เข้าชม

 

จากการเตือนภัยของมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาพอากาศปีนี้จะร้อนยาวนาน ภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปี ใน  ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ฝนจะตกน้อย หรือเกิดฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     และภาคกลาง (บางจังหวัด) จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงและหนักสุดในรอบหลายสิบปี  (มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, 2562) การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำเพื่อผลิตพืชอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดและลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็นให้มากที่สุด 

 

 

ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยจึงมีความสำคัญมาก เกษตรกรต้องรู้จักเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย งดหรือเลื่อนการทำนาปรังในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีอายุสั้น ได้แก่ แตงกวา-แตงร้าน ฟักทอง แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว แฟง และ ถั่วฝักยาว การปลูกพืชผักอายุสั้นใช้เงินลงทุนต่อรุ่นต่ำ แต่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรได้ 2-3 รอบต่อรุ่น

การปลูกพืชระยะสั้นไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ใช้น้ำน้อย 7 ชนิด เช่น แตงกวา-แตงร้าน ฟักทอง แตงโม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว แฟง และ ถั่วฝักยาว ปรับดินเตรียมแปลงปลูก ลงทุนทำระบบน้ำหยด เพื่อให้น้ำถูกส่งผ่านทางท่อ และปล่อยน้ำออกทางหัวหยดน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาที่บริเวณรากของต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ ช่วยให้ดินมีความชื้นคงที่ พืชได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอทั้งแปลง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน บำรุงรักษาระบบง่าย แถมควบคุมวัชพืชได้ง่ายอีกต่างหาก (เทคโนโลยีการเกษตร, 2562)

ข้อควรระวังในการปลูกพืชหน้าแล้ง ควรเลือกชนิดของพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด ผลผลิตมีราคาดี มีแหล่งรับซื้อ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตที่ปลูก เพราะพืชแต่ละชนิดมีอายุเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน (เทคโนโลยีการเกษตร, 2562)

 

 

 

 

 
 
พืชใช้น้ำน้อย พืชฤดูแล้ง น้ำน้อยปลูกอะไรดี แตงกวา แตงโม
  •  
  •  
  •  
  •  
  •