ปราบวัชพืชในนาข้าว - ICPLADDA

ปราบวัชพืชในนาข้าว

1859 จำนวนผู้เข้าชม

จบปัญหาหญ้าดอกขาวดื้อยาในนาข้าว ด้วยไดนาคลอร์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไอซีพลัดดาไดนาคลอร์ ใช้กำจัดวัชพืชเหล่านี้ก่อนวัชพืชงอก เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู ผักปอดนา เทียนนา กกขนาดกกทราย และหนวดปลาดุก กำจัดวัชพืชได้ดี ในช่วงข้าวอายุ 0-3 วัน อัตราการใช้ : 1 ขวด ใช้ได้ 4-5 ไร่ 
.
การใช้สารกำจัดวัชพืชให้ถูกต้อง คือ ใช้ให้ถูกชนิดกับพืชปลูกและชนิดวัชพืชที่สามารถควบคุมได้ใช้ให้ถูกเวลากับอายุพืชปลูกอายุของวัชพืชและสภาพแวดล้อมใช้ให้ถูกอัตราตามที่กำหนดในฉลากสารกำจัดวัชพืชใช้ให้ถูกวิธีกับสารกำจัดวัชพืชแต่ละประเภทและสภาพแวดล้อม

ปราบวัชพืชในนาข้าว นาข้าว ปราบ วัชพืช ข้าว
  •  
  •  
  •  
  •  
  •