ความรู้ที่น่าสนใจ Archives - ICPLADDA

ความรู้ที่น่าสนใจ

โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง

รู้แล้ว! หายสงสัย! โรคเน่าคอรวง (ไหม้) และโรคกาบใบแห้ง ต่างกันอย่างไร ?

โรคไหม้และโรคกาบใบแห้งของข้าวเป็นโรคที่มีความสำคัญ โดยในช่วงระยะที่ข้าวออกรวงเกษตรกรบางรายอาจแยกไม่ออกว่าข้าวเป็นโรคเน่าคอรวงของโรคไหม้หรือโรคกาบใบแห้ง ...
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล

เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาลในช่วงข้าวเล็ก

ในช่วงสภาพอากาศร้อนนี้เกษตรกรอาจสังเกตุพบโรคใบจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นกับข้าวได้ตั้งแต่ระยะกล้า โดยเชื้อสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลจะทำให้เกิดโรคเมล็ดด่างในข้าวที่เป็นโรคตั้งแต่ระยะกล้าได้เร็วขึ้นหรือมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเป็นอย่างมาก ...

หัวจะปวด!! ถ้าไม่รู้จัก เลือกใช้สารป้องกันกำจัด “โรคเมล็ดด่าง”

โรคเมล็ดด่าง หรือโรคเมล็ดลาย (Dirty panicle disease) ในนาข้าว มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราหลายชนิด อาการจะพบในระยะออกรวง แผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป ...
โรคไหม้ในข้าว

ปวดหัวแน่! มีนานี้ เพราะพันธุ์ข้าว และสภาพแวดล้อม ตัวช่วยทำให้เกิด “โรคไหม้” ในนาข้าวได้ง่ายขึ้น

โรคไหม้ของข้าว (Rice blast disease) เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae Cavara เป็นโรคที่มีความสําคัญก่อให้เกิดความเสียหายต่อพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอเป็นอย่างมากและมีการระบาดของโรคทั่วประเทศ ...
โรคกาบใบแห้ง

แย่แล้ว!! ข้าวเกิด “โรคกาบใบแห้ง”

โรคกาบใบแห้ง (sheath blight disease) เป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในข้าว โรคนี้จะระบาดในเขตปลูกข้าวที่มีระบบชลประทานที่สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 20-40 เปอร์เซ็นต์ โรคนี้มีแนวโน้มที่จะทำความเสียหายให้กับข้าวมากขึ้น ...

ไม่ได้มีแค่คนที่ “เมา” ได้ แต่ “ข้าว” ก็ “เมา” ได้เช่นกัน

อาการข้าว เมาตอซัง (Akiochi) เป็นผลมาจากการย่อยสลายของตอซังที่ไม่สมบูรณ์เมื่อทำการปลูกข้าวลงไปในพื้นที่นั้น ทำให้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่ใช้ธาตุไนโตรเจนในดินในการย่อยสลายตอซัง ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ ก๊าซต่างๆ และความร้อน ...
โรคกิ่งแห้งทุเรียน

โรคกิ่งแห้งของทุเรียน ระวังไว้ก่อนต้นโทรม

ปัจจุบันทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในการเพาะปลูกเกษตรกรมักประสบปัญหาการเข้าทำลายของโรคต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว ยังมีโรคกิ่งแห้งที่พบเข้าทำลายทุเรียนในหลายพื้นที่เพาะปลูก โดยทำให้ต้นทุเรียนที่เป็นโรคมีอาการกิ่งแห้ง ...
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว

ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว

ปัจจุบันเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน ที่ทำให้สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปกติจากเดิม ซึ่งทำให้ฤดูร้อนมีสภาพอากาศที่ร้อนยิ่งขึ้นร่วมกับฤดูกาลที่มีสภาพแล้งฝนทิ้งช่วงจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการปลูกข้าวที่อุณหภูมิตั้งแต่ 35°C จะเป็นช่วงวิกฤตของข้าวในระยะเจริญพันธุ์ (Reproductive Stage) ...
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ...
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)

จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม สาเหตุโรคกิ่งแห้งในทุเรียน จะเอาอยู่หรือไม่

โรคกิ่งแห้งที่เกิดจากเชื้อ Fusarium sp. เชื้อจะทำให้เกิดอาการกิ่งแห้ง ทำกิ่งเปราะ หักง่าย หรือยอดแห้งตาย ใบเหลืองหลุดร่วง ...
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่

แท้จริงแล้ว สารสีฟ้าในต้นหอมอันตรายหรือไม่?

จากกรณีพบคราบสารป้องกันกำจัดโรคในต้นหอมที่เป็นข่าว พบว่ ...
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช

หลักในการจัดการโรคพืชนั้นสามารถทำได้หลายวิธีการ ได้แก่ การกีดกัน (avoidance) การหลีกเลี่ยง (exclusion) การกำจัด (eradication) การป้องกัน (protection) การใช้พันธุ์ต้านทาน (resistance) และการรักษา (therapy) ...
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

การลดปริมาณประชากรเชื้อโรคพืชหรือลดกิจกรรมของเชื้อที่ก่อโรคพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับพืชที่ปลูกโดยอาศัยสิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์ต่างๆ รวมถึงผลผลิตที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์ต่างๆ ...
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

7 โรคพืชผักที่เกิดเชื้อแบคทีเรีย

ฤดูฝนนี้เป็นฤดูกาลที่โรคพืชหลายชนิดแพร่ระบาดได้ดีโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ชอบสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง และน้ำฝนจะช่วยทำให้โรคแพร่กระจายได้ดี พืชผักจัดเป็นพืชอีกกลุ่มที่เป็นโรคที่เกิดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ...
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ

5 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญนอกเหนือไปจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอย ซึ่งปัจจุบันพบเป็นปัญหาในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยพืชที่เป็นโรคจากเชื้อไวรัสจะมีอาการต่างๆ ...
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา

5 โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา

5 โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบหงิก (โรคจู๋) โรครากปม โรคเมาตอซัง ...

สารป้องกันกำจัดโรคพืชก็มี “ความเสี่ยง” ต่อการ “ดื้อยาของเชื้อรา” เหมือนกันนะ

สารป้องกันกำจัดโรคพืชก็มี “ความเสี่ยง” ต่อการ “ดื้อยาของเชื้อรา” เหมือนกันนะ หลายครั้งมักจะได้ข่าวว่า “แมลงดื้อยา” และ “วัชพืชดื้อยา” แต่น้อยครั้งที่จะได้ข่าว “เชื้อราดื้อยา” ...
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)

โรคที่แพร่ระบาดไปกับดิน (Soil-borne disease)

โรคพืชที่แพร่ระบาดทางดินจัดเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อการปลูกพืช ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายกับพืชตั้งแต่ก่อนงอกหรือหลังจากพืชงอกแล้ว ...

ฮอร์โมนพืชคืออะไร?

ฮอร์โมนพืชเป็นสารอินทรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ทั้งการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก ...
โรคตระกูลแตง

4 โรคควรระวังหากปลูกพืชตระกูลแตง

4 โรคควรระวังหากปลูกพืชตระกูลแตง โรคราแป้งขาวแตงกวา (Powdery mildew) โรคราน้ำค้างแตงโม (Downy mildew) โรคใบด่างแตงกวา (Cucumber mosaic disease) โรครากปมบวบ (Root-knot disease) ...

ลักษณะเนื้อยาแต่ละสูตรของสารกำจัดศัตรูพืช

ลักษณะเนื้อยาแต่ละสูตรของสารกำจัดศัตรูพืช ...
โรคของทุเรียน

ปลูกทุเรียนต้องเจอโรคเหล่านี้ เตรียมป้องกันไว้เลย

ปลูกทุเรียนต้องเจอโรคเหล่านี้ โรคราสีชมพู โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน โรคใบติดหรือใบไหม้หรือใบร่วง โรคกิ่งแห้ง โรคใบไหม้ โรคใบจุดสาหร่าย ...
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร

ยาน็อคและยาดูดซึมคืออะไร

ยาน็อค และยาดูดซึม เคยใช้คำนี้ในการสอบถามร้านค้าเคมีเกษตร หรือร้านค้าเคมีเกษตรต้องเคยมีเกษตรกรมาสอบถามกันอย่างแน่นอน ไอซีพี ลัดดา ...
โรคในลำไย สวนลำไย

ปัญหาที่สวนลำไยไม่ควรมองข้าม !!

ระวัง สารพัดปัญหาที่สวนลำไยไม่ควรมองข้าม !! ใบจุด ราดำ พุ่มไม้กวาด ไรกำมะหยี่ ...
โดรนเกษตร

หายสังสัย !! การคำนวณและเลือกสูตรผสมยาสำหรับโดรนเกษตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรไทยอย่างมาก โดยเฉพาะโดรนที่กำลังเป็นที่นิยมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ...
โรคในนาข้าว

โรคในนาข้าว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศไทยอย่างมาก แต่การปลูกข้าวไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายคนคิด เนื่องจากปัญหาวัชพืช โรค และแมลง ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวนา โดยครั้งนี้จะพาไปรู้จักโรคข้าวที่พบประจำ จะมีโรคอะไรบ้าง และแต่ละโรคมีวิธีการแก้ไขอย่างไร มาหาคำตอบกันเลย ...
โดรนเกษตร

ข้อควรรู้ โดรนเพื่อการเกษตร

ข้อควรรู้ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ให้บริการที่สนใจใช้โดรนเพื่อการเกษตร ...
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์

เชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์

โรคเมล็ดพันธุ์จึงเป็นตัวการที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปได้อย่างกว้างขวางทั่วโลกตามการนำพันธุ์ไปเพาะปลูก ...
มารู้จักโรคพืช

มารู้จักโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

เชื้อสาเหตุโรคพืชสามารถเข้าทำลายพืชในทุกๆระยะ ตั้งแต่งอก เจริญเติบโตจนกระทั่งผลิดอก ออกผล หรือเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เชื้อสาเหตุโรคยังคงสามารถเข้าทำลายผลผลิตทำให้เสียหายได้ ...
การผสมสารเคมี

วิธีการผสมสารกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

มาดูวิธีการผสมสารกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกัน และมาหาคำตอบกันว่า > ทำไม !! ต้องมีการผสมสารกำจัดศัตรูพืช ? > ข้อควรรู้ !! ก่อนผสมสารกำจัดศัตรูพืช มีอะไรบ้าง ? > ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืชควรเป้นอย่างไร ? ...
โดรนเกษตร ICPLADDA

โดรนเกษตร เทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ปี 2022

โดรนสำหรับการเกษตร ของไทยมีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนผลิต เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลา ...
แอนแทรคโนสมะม่วง

โรคแอนแทรคโนสมะม่วง

โรคแอนแทรคโนสมะม่วง เป็นโรคที่สำคัญที่สุดของมะม่วง ของประเทศไทย เชื้อราสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกระยะการเจริญของมะม่วงตลอดฤดูการปลูก ...
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา
โรคเน่าคอดิน (damping off) โรครากเน่า (root rot) โรครากบวม (club root) โรคเหี่ยว (wilt) หรือ โรครากปม (root knot)
โรคตระกูลแตง
โรคของทุเรียน
ยาน็อค ยาดูดซึม ใช้อย่างไร
โรคในลำไย สวนลำไย
โดรนเกษตร
โรคในนาข้าว
โดรนเกษตร
เชื้อโรคที่ติดมากับพันธุ์พืช ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเมล็ดพันธุ์
มารู้จักโรคพืช
การผสมสารเคมี
โดรนเกษตร ICPLADDA
แอนแทรคโนสมะม่วง
ทุเรียนใส่ปุ๋ยทางใบ
โรคไส้กลวงในกะหล่ำ
การจัดการโรคในพริกและมะเขือ
โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
หนอนเจาะหอมชุดกล่องม่วง
โรคราเม็ดผักกาด จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
สินค้าใหม่ ไอซีพี ลัดดา
ลักษณะอาการโรคเหี่ยวพริก
ยาหว่านกำจัดเพลี้ย
โรคราดำในลำไย
โรคหอม
โรคราแป้งในทุเรียน
กัญชา กัญชง
โรคจู๋ในข้าว
ทูโฟฟอส นาข้าว
บอมส์ พลัส
โรคเน่าในทุเรียน
หนอนกินใบ
บอมส์ เจล
หนอนห่อใบข้าว
เมื่อพืชต้องการอาหารเสริม
โรคเมล็ดด่างในข้าว
มะม่วงสุก
โรคใบติดทุเรียน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้-โรคกาบใบแห้ง
cover-เทคนิคเช็กโรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคไหม้ในข้าว
โรคกาบใบแห้ง
โรคกิ่งแห้งทุเรียน
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงต่อข้าว
ข้อแนะนำในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium sp.)
สารสีฟ้าในต้นหอมอัตรายหรือไม่
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เทคนิคการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
โรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสจัดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคพืชที่สำคัญ
โรคข้าวที่ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา