ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช Archives - ICPLADDA