คลิฟตัน - icpladda

992 จำนวนผู้เข้าชม

คลิฟตัน

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

รายละเอียด

สารสำคัญ :
Quizalofop-P-ethyl 5% EC

คุณสมบัติและประโยชน์ :
   กลุ่มสารเคมี Aryloxyphenoxypropionates เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลายเฉพาะใบแคบ ออกฤทธิ์แบบดูดซึม เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำและท่ออาหารไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช เมื่อวัชพืชได้รับสารแล้วจะหยุดการเจริญเติมโตภายใน 2 วัน และจะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆ ภายใน 7-10 วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำและแห้งตายในที่สุด ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergane) เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา และหญ้าตีนนก

อัตราและวิธีการใช้ :
ใช้ในอัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร

เอกสารเพิ่มเติม :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •