คอนเท็คซ์ - icpladda

522 จำนวนผู้เข้าชม

คอนเท็คซ์

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ

รายละเอียด

สารสำคัญ :
Clomazone  48% EC

คุณสมบัติและประโยชน์ :
   กลุ่มสารเคมี Isoxazolidinones ออกฤทธิ์แบบดูดซึมเข้าทางรากและยอดอ่อน มีการเคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นบน ลดการสร้างสีภายในพืช หรือยับยั้งขบวนการสร้างตัวที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงของพืช ใช้คุมวัชพืชก่อนงอกและกำลังงอก (pre-emergene & early post-emergene) ทั้งใบแคบเช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และวัชพืชประเภทกว้าง เช่น ผักปอด ผักเบี้ยหิน ผักโขมในนาหว่านน้ำตม

อัตราและวิธีการใช้ :

ใช้อัตรา 100-110 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 25-27.5 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าวงอก 2 วัน โดยก่อนพ่นสารถ้ามีน้ำต้องระบายน้ำออกจากนาก่อน และหลังพ่นสาร 2 วัน ให้ทดน้ำเข้านา

เอกสารเพิ่มเติม :

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •