คาซ่า - ICPLADDA

1248 จำนวนผู้เข้าชม

คาซ่า

สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งและอ้อย

รายละเอียด

สารสำคัญ

Pendimethalin 33% EC

คุณสมบัติและประโยชน์

สารกลุ่มเคมี Dinitroanilines สารประเภทดูดซึม โดยสารจะถูกดูดซึมเขาทางรากแขนงหรือรากฝอย และทางปลายยอดอ่อนของพืชที่งอกจากเมล็ด ออกฤทธิ์รบกวนการงอกของพืช โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของราก หรือลำต้น สารมีความคงทนอยู่บนผิวดินได้นาน ทนแล้งได้ดี ใช้คุมวัชพืชก่อนงอก (pre-emergene) ในนาหว่านข้าวแห้ง กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้ากระดูกไก่ หญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น แพงพวย ผักเบี้ยหิน และผักโขม สามารถฉีดรอฝน ทนสภาพแห้งแล้ง คุมได้นานกว่า 2 เดือน

อัตราและวิธีการใช้

สำหรับนาหว่านแห้ง  : ใช้อัตรา 500 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นคลุมดินก่อนวันพืชงอก
สำหรับอ้อย  :  ใช้อัตรา 500 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อยหรือหลังแต่งตออ้อย

เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •