ช๊อคโซน - icpladda

312 จำนวนผู้เข้าชม

ช๊อคโซน

สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้

รายละเอียด

สารสำคัญ : 
   Paraquat dichloride 27.6% SL

คุณสมบัติและประโยชน์ : 
   กลุ่มสารเคมี Bipyridyliums เป็นสารกำจัดแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ไม่เลือกทำลาย ทำลายในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช เมื่อตกลงไปในดินจะถูกดูดซับจากอินทรีย์วัตถุและอนุภาคดิน 
   ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และหญ้าหางนกยูงใหญ่ และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี ผักโขม ผักโขมหิน ผักเบี้ยหินใหญ่ และกะเม็ง วัชพืชจะแห้งตายภายใน 1-3 วัน การตายจะตายดีภายใต้สภาพที่แสงแดดจัด
   
อัตราแนะนำ : 

   ใช้อัตรา 450-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 112-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
  •  
  •  
  •  
  •  
  •