ซอยบอม - icpladda

621 จำนวนผู้เข้าชม

ซอยบอม

สารช่วยปรับปรุงดิน

รายละเอียด

สารสำคัญ :
Ammo nium Laureth Sulfate

คุณสมบัติและ ประโยชน์ :
ช่วยปรับปรุงดิน ลดการอัดแน่นของดิน ลดการชะล้างของหน้าดิน โดยช่วยปรับความเป็นกรด-ด่าง ของดินช่วยกระจายน้ำในดินให้กว้างขวาง และไหลซึมในดินได้ลึก น้ำจึงไม่ท่วมขัง ช่วยให้ดินแยกตัวร่วนซุย อุ้มน้ำ อากาศและน้ำในดินถ่ายเทดีช่วยรักษาความชื้นในดินได้นาน ช่วยทลายดินดาน ช่วยสร้างระบบรากลึก และแผ่กระจาย ช่วยให้รากดูดกินธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาโรครากเน่า และโรคเน่าคอดิน ช่วยให้จุลินทรีย์ในดิน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

อัตราแนะนำ :
สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น สวนผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้อัตรา 70-140 ซีซี. ต่อน้ำ 80-100 ลิตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้บัวรดน้ำ หรือฉีดพ่นให้ทั่วหรือใช้ร่วมกับระบบน้ำ ไม้กระถางใช้อัตรา 2-4 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับกระถางเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว โดยใช้บัวรดหรือฉีดพ่นให้ทั่ว 
ข้อควรรู้ ทุกครั้งที่ใช้ซอยบอม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดินจะต้องมีความชื้นดี ห้ามใช้ ซอยบอม ร่วมกับสารเคมีที่เป็นพิษต่อการงอกของพืช

เอกสารเพิ่มเติม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •