ซิมเมอร์ - ICPLADDA

1641 จำนวนผู้เข้าชม

ซิมเมอร์

สารกำจัดวัชพืชใบกว้าง และ กก

รายละเอียด

สารสำคัญ

2,4-D dimethyl ammonium 84% SL

คุณสมบัติและประโยชน์

  • กลุ่มสารเคมี Phenoxy carboxylic acids สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยกว่าชนิดผง ออกฤทธิ์แบบเลือกทำลาย เฉพาะใบกว้างและกก ออกฤทธิ์แบบดูดซึม ออกฤทธิ์ต่อความสมดุลย์ของฮอร์โมน ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตผิดปกติและตายในที่สุด

  • ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืช ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเป็ดไทย ถั่วผี กะเม็ง ปอวัชพืช และเทียนนา วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู กกขนาก และกกสามเหลี่ยมเล็ก

 

อัตราและวิธีการใช้

ใช้อัตรา 140-160 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 35-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าวงอก 20 วัน โดยก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2 วัน

เอกสารเพิ่มเติม 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •