วาลิดามัยซิน - ICPLADDA

3074 จำนวนผู้เข้าชม

วาลิดามัยซิน

สารป้องกันกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว

รายละเอียด

สารสำคัญ

Validamycin 3% W/V SL

 

คุณสมบัติและประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง (sheath blight) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani

 

อัตราและวิธีการใช้

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •