อะมีทรีน 80 - icpladda

394 จำนวนผู้เข้าชม

อะมีทรีน 80

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

รายละเอียด

สารสำคัญ :

   Ametryn 80% WG

คุณสมบัติและประโยชน์ : 
   เป็นสารกลุ่มTriazines แบบเลือกทำลาย แบบชนิดผง ละลายง่าย ใช้สะดวก ไม่ฟุ้งกระจาย ชนิดดูดซึมออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยการจับกับ specific site ในคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จะทำให้พืชเกิดการผิดปกติ เช่น ใบเหลือง จนถึงแห้งตาย
   ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาว และหญ้ารังนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กะเพราผี น้ำนมราชสีห์เล็ก ผักเบี้ยใหญ่ และผักโขม

อัตราแนะนำ : 
   ใช้อัตรา 500 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 125 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •