เออร์กอน - ICPLADDA

1839 จำนวนผู้เข้าชม

เออร์กอน

สารป้องกันกำจัด โรคไหม้ในนาข้าว

รายละเอียด

ารสำคัญ

Kresozim-methyl 50% W/V SC

 

คุณสมบัติและประโยชน์ 

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่าง (dirty panicle) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Cercospora oryzae, Curvularia lunata, Fusarium semitectum, Helminthosporium oryzae, Sarocladium oryzae, และ Trichoconis padwickii

 

อัตราแนะนำ 

ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะข้าวตั้งท้อง

 

เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •