ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี - ICPLADDA

3539 จำนวนผู้เข้าชม

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี

สำหรับกำจัดแมลงคลาน

รายละเอียด

สารสำคัญ

cypermethrin  25% W/V EC

 

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Common name : Cypermethrin
Formulation : 25%  W/V EC
Trade name CYPERGUARD 25 EC 
Packaging : 12 x 1 L ,20 L
Use profile : Cypermethrin is for use in the control of household insects such as cockroaches and house flies

 

MSDS 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •