ไดนาคลอร์ - icpladda

675 จำนวนผู้เข้าชม

ไดนาคลอร์

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว (ใช้ช่วงคุมเลน)

รายละเอียด

สารสามัญ :

     บิวทาคลอร์ 60% EW

 คุณสมบัติและประโยชน์ :

     เป้นสารกำจัดวัชพืชใช้ก่อนวัชพืชงอกในนาข้าว (ยาคุม) ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากและปลายยอด ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง (กระดูกไก่) ผักปอดนา และหนวดปลาดุก

 อัตราและวิธีการใช้ :

  • ใช้ช่วงคุมเลน พ่นที่ข้าวอายุ 0-3 วันหลังหว่าน ในอัตรา 1 ลิตร พ่นในพื้นที่ 3 ไร่ 
  • สูตรครีม ฉีดซ้ำ ฉีดจี้ได้ หน่อข้าวไม่หงิก
  • น้ำท่วมยอดข้าวได้ ข้าวไม่แดง ปลอดภัยต่อข้าว

เอกสารเพิ่มเติม :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •