workwithus - ICPLADDA

6876 จำนวนผู้เข้าชม

บริษัท ไอซีพี ลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (หลายอัตรา)
คุณสมบัติ  
 • เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 28 ปี                                     
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
 • (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ด้านงานขายเคมีเกษตร
 •  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ขายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร
 • สร้างและหาโอกาสให้กับร้านค้า
 • รักษาและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  (ประจำโรงงานนครปฐม ) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ  
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft-Office, Internet ได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐมได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  ดูแลให้เครื่องจักร อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้อยู่ในมาตราฐานการใช้งานอยู่เสมอ
 • สร้างมูลค่า(Add value) ให้กับบริษัท โดยใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม นำมาปรับปรุง เครื่องจักรให้มีนวัตกรรมใหม่เสมอ
 • Culture Building พัฒนาตัวเอง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
—————————————————————————————
สวัสดิการบริษัท 
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทันทีที่เริ่มงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/คลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
 • รถยนต์และค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (สำหรับฝ่ายขาย)
 • สวัสดิการทำงานนาน(ได้รับทอง)ตามอายุงาน
—————————————————————————————
      สนใจส่งประวัติมาได้ที่ :  hr@icpladda.com
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •