workwithus - icpladda

1462 จำนวนผู้เข้าชม

บริษัท ไอซีพี ลัดดา จำกัด
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ขาย 2 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ  
– เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 28 ปี                                                    
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
  (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ขายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร และ ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข เช่น ยากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ
– สร้างและหาโอกาสให้กับร้านค้า
– รักษาและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย

 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ  
– เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 28 ปี                                                    
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) เศรษฐศาสตร์ การตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Line Official Account, Website เป็นต้น
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ
– ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี หากใช้ photoshop, 
illustrator, premiere pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลระบบและตอบคำถามลูกค้าจากสื่อออนไลน์ของบริษัท
– พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– จัดทำคอนเทนต์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

 

Full stack web developer (นักพัฒนาเว็ป) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   

– ชาย / หญิง 
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการทำงานในด้านเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ C#.net อย่างน้อย 3 ปี
– มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ c# ,net, HTML5, CSS3, JSON, JavaScript, Jquery, AngularJS หรือ JavaScript frameworks
– มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL และ การใช้ Git Source Control
– มีประสบการณ์ในการใช้งาน Google API หรือ Facebook API
– มีประสบการณ์ในด้าน Payment API
– มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการทำ User Interface (UI)
– สื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี
 
 
 
————————————————————–
สวัสดิการบริษัท
 
* โบนัสประจำปี
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทันทีที่เริ่มงาน
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/คลอดบุตร
* เงินช่วยเหลือสมรส
* เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
* เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
* ชุดยูนิฟอร์ม
* กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
* รถยต์และค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (สำหรับฝ่ายขาย)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •