เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช - ICPLADDA

เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช

1893 จำนวนผู้เข้าชม

เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
     หลักในการจัดการโรคพืชนั้นสามารถทำได้หลายวิธีการ ได้แก่ การกีดกัน (avoidance) การหลีกเลี่ยง (exclusion) การกำจัด (eradication) การป้องกัน (protection) การใช้พันธุ์ต้านทาน (resistance) และการรักษา (therapy)  
     การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อป้องกัน กำจัด และรักษาโรคพืช เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  เนื่องด้วยมีความสะดวก ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรค  แต่เป็นที่ทราบว่าการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค หรือสิ่งแวดล้อม  เช่น สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผลต่อกระทบสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค เป็นต้น
     ดังนั้นเกษตรกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  ซึ่งผู้เขียนมีเทคนิคต่างๆ มาแนะนำดังนี้
1.ต้องรู้สาเหตุโรคและนิเวศน์ของเชื้อสาเหตุโรค
    การรู้สาเหตุที่แท้จริงของอาการผิดปกติของพืชเป็นสิ่งที่สำคัญ   โดยทั่วไปเกษตรกรหลายรายยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุความผิดปกติของพืชได้อย่างถูกต้อง  เนื่องด้วยความผิดปกติของพืชสามารถเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปที่พบได้แก่ สัตว์ แมลง และเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ ประกอบไปด้วย เชื้อรา แบคทีเรีย ไฟโตพลาสมา ไวรัส ไวรอยด์ หรือไส้เดือนฝอย เป็นต้น   ซึ่งในกรณีโรคพืชเกษตรกรต้องระบุถึงชนิดของเชื้อสาเหตุโรคให้ได้จึงจะสามารถเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างถูกต้อง
    สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีขายส่วนมากเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา และมีบางสารที่เป็นสามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรีย เช่น สารประกอบทองแดง (copper compound) เป็นต้น  เชื้อในกลุ่มไส้เดือนฝอย สารที่แนะนำให้ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น ฟิโปรนิล (fipronil) หรือ อะบาเม็กติน (abamectrin) เป็นต้น  ส่วนเชื้อไวรัสและไวรอยด์นั้น ไม่มีสารที่สามารถป้องกันกำจัดเชื้อได้โดยตรงจะแนะนำให้ทำการควบคุมแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อนั้นๆ สารป้องกันกำจัดโรคพืชจะมีการแบ่งกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งจะมีเลขของกลุ่มกำกับ (FRAC) ระบุที่ฉลากซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและทำการสลับกลุ่มยาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา
    เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายส่วนใดของพืช เช่น ระบบราก โคนต้น ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก หรือ ผล เป็นต้น รวมถึงเชื้ออยู่อาศัยข้ามฤดูกาลอย่างไร เช่น อยู่ในดิน รอบระบบราก เศษซากพืช หรือติดไปกับเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์  เป็นต้น ซึ่งการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชต้องมีความสัมพันธ์กับข้อมูลข้างต้น
2.ต้องรู้ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับควบคุมเชื้อสาเหตุโรค
 • สารป้องกันกำจัดโรคพืชนั้นมีหลากหลาย ก่อนซื้อเกษตรกรต้องทราบชื่อโรคและเชื้อสาเหตุโรคที่ถูกต้อง เพราะจะต้องทำการเลือกสารที่มีฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อโรคที่ต้องการ 
 • จะต้องทราบความสามารถในการดูดซึมของสารป้องกันกำจัดโรคพืช  เช่น เป็นสารที่ดูดซึมได้ในต้นพืช (systemic) หรือสารที่ไม่ดูดซึม (contact) โดยสารที่ไม่ดูดซึมจะต้องทำการพ่นให้ครอบคลุมผิวพืชจึงจะมีประสิทธิภาพ
 • ประสิทธิภาพของสารมีฤทธิ์แบบไหน เช่น ป้องกัน (protection)  รักษา (curative) หรือ ยับยั้งการสร้างสปอร์ (anti-sporulation) เป็นต้น  ถ้าเป็นสารที่มีฤทธิ์ป้องกันควรทำการใช้ก่อนการเกิดโรค
เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเกษตรกรควรต้องทราบรายละเอียดเบื้องต้นที่จะระบุไว้บนฉลาก ได้แก่ 
 1. ชื่อการค้า
 2. ชื่อสามัญ
 3. กลุ่มสารเคมี
 4. เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์
 5. ชนิดของสูตรสำเร็จ  เป็นต้น
3.การใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม
    การใช้เลือกใช้อุปกรณ์ในการพ่นให้เหมาะสม เช่น เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง  เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ำ หรือ เครื่องพ่นสารแบบแรงลม เป็นต้น หัวฉีดสำหรับอุปกรณ์ในการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชจะใช้แบบรูปกรวย หัวฉีดแบบรูปพัดหรือ แบบแรงปะทะ จะใช้ในการพ่นสารป้องกันกำจัดวัชพืช
4.ต้องรู้จักสภาพแวดล้อมและเทคนิคที่เหมาะสมในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
    การเลือกช่วงการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชให้เหมาะสม เช่น ช่วงที่โรคเริ่มมีการระบาดแต่ยังไม่รุนแรง  ช่วงสภาพแวดล้อมที่จะมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ตัวอย่างเช่น ภายหลังฝนตกชุก เลือกช่วงเวลาในการใช้ให้เหมาะสมไม่พ่นสารในช่วงที่มีอากาศร้อน ลมแรง หรือ ฝนตก  เวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชควรเป็นช่วงเช้า หรือเย็นก่อนพลบค่ำ
5.ต้องรู้จักความปลอดภัยในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
 • อ่านฉลากและทำความเข้าใจในคำแนะนำทุกครั้งก่อนการใช้
 • สวมชุด หน้ากาก แว่นตา ถุงมือ ก่อนการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
 • ขณะพ่นสารต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
 • หลังการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ล้างทำความสะอาดชุด อุปกรณ์ต่างๆ  ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า เป็นต้น
””

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า