ICPLADDA - ดำเนินธรุกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช ปุ๋ย อาหารเสริม และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตขงพืช เป็นต้น

 

 

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา
เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเนื่องเสมอมาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณท์ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่าเราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก BVQI ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มผลิตภัณฑ์
 
     
 
       

บทความที่น่าสนใจ

เทคนิคการใช้ธาตุอาหารเสริมเพื่อให้ ทุรียนออกดอกเร็วขึ้น

เทคนิคการใช้ธาตุอาหารเสริมเพื่อให้ ทุรียนออกดอกเร็วขึ้น

เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเรียบร้อยแล้ว หลักการที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกออกผลให้เร็วขึ้นในฤดูตอไป ก็คือจะต้องทำให้ใบอ่อนชุดใหม่ออกเร็วที่สุด และใบอ่อนจะต้องแกเร็วกว่าปกติ
โรคไส้กลวงของพืชตระกูลกะหล่ำ (Black heart of crucifer)

โรคไส้กลวงของพืชตระกูลกะหล่ำ (Black heart of crucifer)

โรคไส้กลวงหรืออาการไส้กลวงที่พบในพืชตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หรือ บล็อกโคลี่ เป็นต้น โดยที่พบและสังเกตุเห็นได้บ่อยๆ คือ บล็อกโคลี่ มีสาเหตุเกิดจากการขาดธาตุโบรอน ซึ่งเป็นธาตุอาหารพืชมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ทำให้เซลล์มีความแข็งแรง
เมื่อพริกและมะเขือเทศ  มีโรคและแมลงเข้าทำลาย ควรใช้กำจัดอย่างไร ?

เมื่อพริกและมะเขือเทศ มีโรคและแมลงเข้าทำลาย ควรใช้กำจัดอย่างไร ?

พริกและมะเขือเทศ จัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลโซลานาซีอี (Solanaceae) ถือว่าเป็นผักที่อยู่คู่กับเมนูในอาหารไทยได้อยากหลากหลาย
โรคราสนิมของไม้ดอกไม้ประดับ

โรคราสนิมของไม้ดอกไม้ประดับ

ราสนิม (rust fungi) เป็นเชื้อราที่สร้างสปอร์เป็นกลุ่ม (pustules) มีสีคล้ายสนิม จึงเรียกว่า “ราสนิม” เป็นเชื้อราที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่ง สามารถเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจและพืชต่างๆ ได้มากมาย
หมดปัญหาหนอนเจาะหอม

หมดปัญหาหนอนเจาะหอม

หนอนกระทู้หอมหรือหนอนหลอดหอม มันจะค่อยๆเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม ทำให้ใบหอมแดงมีสีขาว จากนั้นก็จะกัดกินจากใบหอมลงไปถึงหัวหอม ทำให้เกิดความเสียหาย
โรคราเม็ดผักกาด

โรคราเม็ดผักกาด

โรคจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน (soilborne) เป็นสาเหตุโรคเน่าระดับดิน (damping off) ของกล้าพืช โรคเหี่ยว (wilt) และโรครากเน่าและโคนเน่า (root and foot rot) ของพืช มีพืชอาศัยมากกว่า 500 ชนิด
สินค้าใหม่ไอซีพี ลัดดา

สินค้าใหม่ไอซีพี ลัดดา

ไอซีพี ลัดดา ขอแนะนำสินค้าใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร จะมีสินค้าอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย
โรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพริก

โรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพริก

ช่วงแรกอาการเหี่ยวจะเกิดในช่วงกลางวันและต้นฟื้นเป็นปกติในช่วงกลางคืน แต่ต่อมาจะเหี่ยวอย่างถาวรและทำให้ต้นตายภายในไม่กี่วันหลังจากเริ่มแสดงอาการ เมื่อนำต้นที่มีอาการเหี่ยวมาตัดตามขวางจะมีของเหลวสีขาวขุ่น (bacterial ooze) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียไหลออกมาจากรอยตัด
””