ชุดกล่องส้ม - icpladda

1162 จำนวนผู้เข้าชม

ชุดกล่องส้ม

สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ใช้ช่วงคุมฆ่า

 

รายละเอียด

 

สารสำคัญ :                                                                 

    กล่องส้ม ประกอบด้วย สินค้า 2 ชนิด คือ

       – อะนิลการ์ด คือสาร anilofos 30% EC

       – เลกาซี่ คือสาร bispyribac-sodium 10% SC

คุณสมบัติและประโยชน์ :

    ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอก ไม่เกิน 3-4 ใบ ให้พ่นที่ข้าวอายุ 7-10 วันหลังหว่าน กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง (กระดูกไก่) ผักปอดนา และหนวดปลาดุก

อัตราและวิธีการใช้ :

   พ่นข้าวข้าวอายุ 7-10 วันหลังหว่าน ในอัตรา 1 ชุด พ่นได้พื้นที่ 10 ไร่ หรือ อะนิลการ์ด 50 ซีซี ผสมกับ เลกาซี่ 50 ซีซี พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ หลังจากพ่นชุดกล่องส้ม 2-3 วัน ให้ทำการไขน้ำหรือกักน้ำเข้านาและรักษาระดับน้ำให้ได้อย่างน้อย 7-10 วัน

เอกสารเพิ่มเติม :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •