นิวบอร์น - ICPLADDA

3272 จำนวนผู้เข้าชม

นิวบอร์น

สารป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง

รายละเอียด

สารสำคัญ

Difenoconazole 25% EC

 

คุณสมบัติและ ประโยชน์

เป็นสารกลุ่ม Triazoles ออกฤทธิ์แบบดูดซึม ทั้งป้องกันและรักษาควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ได้หลายชนิด อาทิเช่น โรคเมล็ดด่าง (dirty panicle) ในข้าว ,โรคใบจุดสีม่วง ในหอมแดง

 

อัตราและวิธีการใช้

อัตราใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อเริ่มเห็นอาการโรค พ่นซ้ำๆ ทุก 5 – 7 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •